Friday, July 19, 2024
Bonding
Behaviour Health

Bonding

നമുക്ക് കേൾക്കാം * ചെടിനടുമ്പോള്‍ മണ്ണൊരുക്കുന്നതു പോലെ കുട്ടികൾക്ക് വളരുവാനുള്ള സാഹചര്യം വീട്ടിൽ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട് * എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് കുട്ടിയും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില്‍ നിന്നാണ്. * എന്താവശ്യത്തിനും നിങ്ങളുണ്ട്, എപ്പോഴും ആശ്രയിക്കാം എന്ന ദൃഢ വിശ്വാസം കുട്ടിക്കുണ്ടാവണം * ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, വ്യായാമം ചെയ്യുക, നല്ല സ്വഭാവം,…

Temperament
Behaviour Education Health

Temperament

നമുക്ക് കേൾക്കാം ജന്മനാ ഉള്ള ഗുണവിശേഷങ്ങളുടെകാര്യത്തിൽ നാമോരോരുത്തരുംവ്യത്യസ്തരാണ്.ഇതിനെയാണ്Temperament എന്ന് വിളിക്കുന്നത് .വളരെ സങ്കീർണമായ തരംതിരിക്കൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്നായി വിഭജിക്കാം. 1. വൈകാരികമായ  പക്വത 2. സാമൂഹ്യമായ ഇടപെടല് രീതി 3. കാര്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന രീതി. ശിശുക്കളും ആയി ഇടപെടുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ…

Predictable Environment (പ്രവചനീയമായ സാഹചര്യം)
Behaviour Education Health

Predictable Environment (പ്രവചനീയമായ സാഹചര്യം)

നമുക്ക് കേൾക്കാം * കുട്ടിയുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതം * ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ സ്ഥിരതയുള്ള ഫലമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കില്‍ കുട്ടിക്ക് അത് ചെയ്യുവാനുള്ള ആത്മധൈര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. * മറിച്ച് ഓരോ സന്തര്‍ഭങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ഥ അനുഭവമാണുള്ളതെങ്കില്‍ അവര്‍ക്കത് ചെയ്യുവാന്‍ ഭയമായിരിക്കും. ഉദാ: അതിഥികള്‍ ഉള്ളപ്പോഴുംഇല്ലാത്തപ്പോഴും ഉള്ള രക്ഷിതാവിന്റെ പെരുമാറ്റം

Strength of the child (കുട്ടിയുടെ കഴിവുകള്‍ കണ്ടെത്താം)
Behaviour Family Health

Strength of the child (കുട്ടിയുടെ കഴിവുകള്‍ കണ്ടെത്താം)

നമുക്ക് കേൾക്കാം * സ്വന്തം കഴിവുകള്‍ എന്തെന്ന് കണ്ടെത്താതെയാണ് ഭൂരിഭാഗം മനുഷ്യരും ജീവിച്ച് മരിച്ച് പോകുന്നത്. * നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കഴിവുകള്‍ അവര്‍ക്കുള്ളില്‍ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. * വളരെച്ചെറുപ്പത്തിലെഅവൻ്റെ  കഴിവുകള്‍ കണ്ടെത്തുവാനായാല്‍  ജീവിതം വര്‍ണ്ണാഭമാകുന്നു. * ഓര്‍ക്കുക എത്ര ജോലി ചെയ്താലും മുഷിപ്പ് വരാത്തതാണ് നമ്മുടെ കഴിവിൻ മേഖലകളെന്നറിയുക *…

Stress (സമ്മര്‍ദ്ദം)
Behaviour Education Health

Stress (സമ്മര്‍ദ്ദം)

* തുടര്‍ച്ചയായി സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്ന കുട്ടിയുടെ വളര്‍ച്ച എല്ലാ അര്‍ത്ഥത്തിലും മുരടിച്ചുപോകുന്നു. * സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളോട് വൈകാരികമായി ഏറ്റുമുട്ടുവാനോ അവയില്‍ നിന്നും ഒളിച്ചോടുവാനോ ഉള്ള പ്രവണതയാണ് കുട്ടിയില്‍ വളര്‍ന്ന് വരുക. * മനുഷ്യവളര്‍ച്ചയ്ക്ക് ചെറിയ തോതിലുള്ള സമ്മര്‍ദ്ദം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. * ഒരു സമ്മര്‍ദ്ദവും ചെറുപ്പത്തില്‍ അനുഭവിക്കാതെ വളരുന്ന ആധുനിക…

Time Management (സമയക്രമീകരണം)
Behaviour Education Health

Time Management (സമയക്രമീകരണം)

* ഇത് കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടിയല്ലരക്ഷിതാക്കള്‍ക്കായാണ്. * എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍ എത്ര സമയം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങള്‍ക്ക് ചിലവഴിക്കാം എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു  നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും കുട്ടിയുടെ  സമൂലമായ വളര്‍ച്ചയും. *ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും നിക്ഷേപമാണിത്. ഒരുപക്ഷെപതിന്മടങ്ങു തിരിച്ചുകിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുളള ഏക നിക്ഷേപം  * നിങ്ങൾ വളരെ തിരക്കുള്ളവനും…

Developmental Tracker (വളർച്ചയുടെ നാഴികക്കല്ലുകള്‍)
Behaviour Education Health

Developmental Tracker (വളർച്ചയുടെ നാഴികക്കല്ലുകള്‍)

കുട്ടിയുടെ വളർച്ച 4  തലത്തിലാണ് (5 ഉണ്ടെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുവാൻ 4 എന്ന് കരുതാം) എന്ന് ആധുനിക മതശാസ്ത്രം പറയുന്നു. ഒരു Computer ല്‍ അക്ഷരങ്ങള്‍ തെളിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴും, ഒരു ചിത്രം കാണുമ്പോളും ഒരു video കാണുമ്പോഴും അങ്ങിനെ സംഭവിക്കുവാന്‍ വളരെ ചിട്ടയായി ഒരു തെറ്റുപോലും വരാതെ…

Nutrition (ഭക്ഷണവും പോഷകമൂല്യവും)
Behaviour Education Health

Nutrition (ഭക്ഷണവും പോഷകമൂല്യവും)

നമുക്ക് കേൾക്കാം * ഭൂരിഭാഗം രക്ഷിതാക്കളുടെയും പരാതി എന്റെ കുട്ടി ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. മാതാവും കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ് മിക്കവാറും ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കല്‍. * ക്ഷമയും തന്മയത്വവും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയാണിത്. * ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കലല്ല മറിച്ച് പോഷകമൂല്യകൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണം കുറച്ച് കഴിപ്പിക്കലാണ് ഉചിതം…

Core life Skill (അടിസ്ഥാന ജീവിത നൈപുണികള്‍)
Behaviour Health

Core life Skill (അടിസ്ഥാന ജീവിത നൈപുണികള്‍)

നമുക്ക് കേൾക്കാം * 21-ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ജീവിക്കുവാന്‍ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ നൈപുണികള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്.  പ്രശസ്തമായ Harvard യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍  self regulation, executive function   എന്നിവയാണവ ഒരു പ്രശനംപരിഹരിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ നൈപുണി ആവശ്യമായ സമയത്തു്തോന്നുവാൻ ആവശ്യമായ ബുദ്ധിപരമായ പ്രക്രിയയാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായിപ്പറഞ്ഞാൽ Executive function. 3കാര്യങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ്…

Values (മൂല്യങ്ങള്‍)
Behaviour Health

Values (മൂല്യങ്ങള്‍)

നമുക്ക് കേൾക്കാം മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചവന് ലോകം മുഴുവന്‍ മഞ്ഞനിറമാണെന്ന് തോന്നും എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലെ. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളമൂല്യബോധ്യത്തിലൂടെയാണ് നിങ്ങള്‍ ലോകത്തിനെ നോക്കി കാണുന്നത്. ജീവിതം മൂല്യാധിഷ്ടിതമല്ലെങ്കിൽ എത്ര അറിവ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ചാലും ഭാവിയില്‍ അത് നന്മക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണെന്നില്ല. ഫലമോ താളപ്പിഴകള്‍ നിറഞ്ഞ ജീവിതവും. മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ…