നാല് വയസ്സ്

സാമൂഹിക വൈകാരിക നാഴികകല്ലുകൾ

 1. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആസ്വദിക്കുന്നു
 2. കൂടുതൽ സർഗാത്മകമായ അഭിനയിച്ചുള്ള കളികൾ കളിക്കുന്നു.
 3. പലപ്പോഴും യഥാർത്ഥവും യഥാർത്ഥം അല്ലാത്തതും തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല.
 4. ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മറ്റു കുട്ടികളുമായി, അമ്മ /  അച്ഛനും ആയോ കളിക്കുന്നു.
 5. അവർക്ക് താല്പര്യം ഉള്ളത് പറയുന്നു.

ഭാഷ ആശയവിനിമയ നാഴികകല്ലുകൾ

 1. കഥകൾ പറയുന്നു ഒന്നു കവിതയോർമിച്ച് പാടുന്നു. ഉദാഹരണമായി കാക്കേ കാക്കേ കൂടെവിടെ തുടങ്ങി
 2. വ്യാകരണത്തിലെ ചില അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ അറിയാം. ഉദാഹരണമായി അവൻ അവൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 3. പേരിൻറെ ആദ്യ അവസാനഭാഗങ്ങൾ പറയുവാൻ കഴിയുന്നു.

കോഗ്നിറ്റീവ് നാഴികക്കല്ലുകൾ (പഠനം ചിന്ത പ്രശ്നപരിഹാരം)

 1. ചില നിറങ്ങളും ചില അക്കങ്ങളും പറയുന്നു.
 2. എണ്ണുക എന്ന ആശയം മനസ്സിലാക്കുന്നു.
 3. സമയം മനസ്സിലാക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു.
 4. ഒരു കഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നു.
 5. വ്യത്യസ്തം ഒരു പോലുള്ളത് എന്നീ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.
 6. രണ്ടു മുതൽ നാലു വരെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഉള്ള മനുഷ്യനെ വരയ്ക്കുന്നു .
 7. കത്രിക ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 8. ചില വലിയ അക്ഷരങ്ങൾ പകർത്താൻ ആരംഭിക്കുന്നു.
 9. ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാട് ഗെയിമുകൾ കളിക്കുന്നു .
 10. അടുത്തതായി ഒരു പുസ്തകത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് കരുതുന്നത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു.

ചലന ശാരീരിക വികസന നാഴികകല്ലുകൾ

 1. ഒറ്റക്കാലിൽ ചാടി 2 സെക്കൻഡ് വരെ ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നു.
 2. ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പകരുവാനും,പഴങ്ങൾ മുറിക്കുവാനും,സ്പൂൺ കൊണ്ടോ കൈകൊണ്ടോ ഉടയ്ക്കുവാനും കഴിയുന്നു.
 3. നിലത്തുവീണ്  പൊന്തുന്ന പന്ത് മിക്കപ്പോഴും പിടിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. 

എങ്ങനെ സഹായിക്കാനാകും.

 1. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുമായി അഭിനയിച്ച കളിക്കുക അവർ നേതാവ് ആകട്ടെ അവർ ചെയ്യുന്നത് പകർത്തി കൊടുക്കുക.
 2. സ്കൂളിൽ പോകുകയോ രാത്രിയിൽ മറ്റൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുപോലെയുള്ള ഭാവിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിയെക്കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിച്ച് കാണിക്കുക
 3. നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ അനുവദിക്കുക ഉദാഹരണമായി എന്താണ് ധരിക്കേണ്ടത്, എന്താണ് കളിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കഴിക്കുന്നത്, 
 4. കളിക്കുന്ന വേളയിൽ സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വയം പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ അനുവദിക്കുക. പക്ഷേ ആവശ്യമെങ്കിൽ സഹായിക്കാൻ സമീപത്തായി ഇരിക്കുക. വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരുമായി കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പങ്കിട്ട്  കളിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
 5. അടുക്കള പാത്രങ്ങൾ ബ്ലോക്കുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള, ഭാവന കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് പറ്റിയ കളികൾ  കളിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുക.
 6. കുട്ടിയോട്  സംസാരിക്കുമ്പോൾ നല്ല വ്യാകരണം ഉപയോഗിക്കുക. ഉദാഹരണമായി”നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു” എന്നതിന് പകരം “നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു”.
 7. ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം രണ്ടാമത് ഒടുവിൽ തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അക്രമത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ സഹായിക്കും.നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ എന്തുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ സമയമെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകത്തിലോ മറ്റൊരാളിൽ നിന്നും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ സഹായിക്കുക.
 8. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുമായി വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ അവനോട് ആവശ്യപ്പെടുക പുസ്തകങ്ങളിലും ചിത്രങ്ങളിലും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളിലും എന്ത് നിറമാണെന്ന് പറയുക
 9. പടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കളിപ്പാട്ട ട്രെയിനുകൾ എന്നിവ എണ്ണുക നേതാവിനെ പിന്തുടരുക ഒളിച്ചുകളിക്കുന്ന തൊട്ട് കളിക്കുക തുടങ്ങിയ കളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
 10. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഗീതം കേൾപ്പിക്കുകയും കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയും എടുത്തു പരസ്പരം നീക്കങ്ങൾ പകർത്തുക.

Education