കളി

നമുക്ക് കേൾക്കാം

കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ വികസനത്തിനും ബോണ്ടിംഗിനുമുള്ള ഒരു മാർഗമെന്ന നിലയിൽ വിവിധ ഇനം കളികൾ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു . ഇത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു.
വിവിധ തരം ഗെയിമുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ ജീവിത നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും പരിശീലനം കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നു. ശിശുവിനോട് തിരികെ പുഞ്ചിരിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയം മുതൽ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ അറിയാതെ തന്നെ കുട്ടിയുമായി കളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.
വിവിധ കഴിവുകളും വൈജ്ഞാനിക ചിന്തകളും പഠിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരോടൊത്ത് കളിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് എന്നതിനാൽ മാതാപിതാക്കൾ‌ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായി കളിക്കാൻ‌ കഴിയുന്നത്ര അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണം. ഒരു കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യകരമായ വികാസം ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ അവൾ ഏർപ്പെടുന്ന കളികളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിന്റെ വികസനം ഭൂരിഭാഗവും ജനനത്തിനു ശേഷമാണ് നടക്കുന്നത്, കളിക്കുന്നതിലൂടെ നാഡി കോശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ തലച്ചോറിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ആ വികാസത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇത് മികച്ചതും മൊത്തത്തിലുള്ളതുമായ (fine & gross ) മോട്ടോർ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും, ചിന്തിക്കാനും, സർഗ്ഗാത്മകവളർച്ചക്കും, പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും, കളികൾ കുട്ടിയെ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ അവളുടെ സാമൂഹികബോധവും ഭാഷാ വൈദഗ്ധ്യവും വളരുന്നു

 1. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുമായി കളിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം
 2. വീട്ടിൽ കളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗെയിമുകൾ
 3. അർത്ഥവത്തായ കളിയുടെ അഞ്ച് അവശ്യഘടകങ്ങൾ
 4. കളിയെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 8 കാര്യങ്ങൾ
 5. കളികൾ സുഗമമാക്കാനുളള പത്തു വഴികൾ
 6. കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനു വേണ്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയോടൊപ്പം കളിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുമായി കളിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം

നിലവിലെ ജീവിത രീതിയും ജോലിത്തിരക്കും മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികൾക്കൊപ്പം കളിക്കുന്നതിന് പരിമിതികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരുമിച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും സമയം ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതു മാതാപിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത്ദീർഘകാല ബോണ്ടിംഗ് സൃഷ്ടിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നുമുണ്ട്. കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂളിലെ സമ്മർദ്ദവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. കുട്ടിയോടൊപ്പം വിശ്രമിക്കുന്നതും ചിരിക്കുന്നതും മാതാപിതാക്കളുടെ മാനസിക ക്ഷേമത്തിന് ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഘടകമാണ്.

കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത് അവർ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ അവരെ കളിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു :

a) കളി രക്ഷിതാവും കുട്ടിയുമായുള്ള ഹൃദയബന്ധം( Bonding) ഉണ്ടാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു
b) കളി,ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കഴിവുകൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാധ്യമമാകുന്നു.

കുട്ടിയ്‌ക്കൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പോസിറ്റീവ് സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കും. കുട്ടികൾക്ക് ലോകത്തെയും ജീവിതത്തെയും പോസിറ്റീവ് ആയി കാണാൻ കഴിയുകയും ലോകത്തിൽ‌ അവ എത്ര പ്രധാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. കുടുംബം ഒന്നിച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനാൽ കുടുംബബന്ധം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്.

നടക്കാൻ പോകുക, ഒരുമിച്ച് യാത്രചെയ്യുക ,സിനിമ കാണുക, ഒരുമിച്ച് സംഗീതം കേൾക്കുക തുടങ്ങിയവ കുട്ടിയുടെ സമഗ്രവികസനത്തിന് സഹായകമാണ്.
ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ആഗമനം കളിക്കുന്ന ശീലത്തെ വളരെയധികം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു, അവർ ശാരീരികമായി നിഷ്‌ക്രിയരാകുകയും അത് അവരുടെ ഭാവന ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യത പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു
2 വയസ്സിന് മുമ്പ് ഒരു കുട്ടി മൊബൈലോ, ടെലിവിഷനോ കാണരുത് എന്ന് പഠനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു സ്‌ക്രീൻ സമയം ഒരു ദിവസം പരമാവധി 2 മണിക്കൂറായി പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്നും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുവാനും, അടങ്ങിയിരിക്കുവാനും മൊബൈൽ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളാണ് സ്വന്തം ശവക്കുഴി തോണ്ടുന്നത്. മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 1 മണിക്കൂർ എങ്കിലും ശാരീരികക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്താൻ പുറത്തു പോയി കളിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കണം.നമുക്ക് കേൾക്കാം

വീട്ടിൽ കളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗെയിമുകൾ.

a. Chinees checkers
b. Snake and ladder
c. Monopoly
d. Chess
e. Scrabble
f. Card games
g. Carrom board
h. Origami
i. Puzzles
j. Sudoku

അർത്ഥവത്തായ കളിയുടെ അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ
i. കുട്ടികൾ അവരുടേതായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു.
കുട്ടികൾ എന്തു കളിക്കണം, എങ്ങനെ കളിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, അവർ ക്കിഷ്ടമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നു. അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പും അതിന്റെ ഫലവും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധത്തെ കുറിച്ചും അത് അവർക്ക് അവബോധം നൽകുന്നു. കുട്ടികൾ അർത്ഥവത്തായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പ്രാപ്തരാകുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മുതിർന്നവർക്ക് നൽകുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഓപ്പൺ എൻഡഡ് മെറ്റീരിയലുകൾ നൽകണം, അതിനാൽ അവ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് സ്വയം തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കെട്ടിട ബ്ലോക്ക് പല വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം, എന്നാൽ ഒരു കാർ പോലുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട കളിപ്പാട്ടം ഒരു കാർ മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കുവാനെ കഴിയുകയുള്ളു. ചെറിയ തടികൊണ്ടുള്ള സ്റ്റിക്കുകൾ, റിബൺ സ്ക്രാപ്പുകൾ, പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന മറ്റ് വിഭവങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം കുട്ടികളുടെ സർഗ്ഗാത്മകത മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന തുറന്ന വസ്തുക്കൾ ആണ്.

 1. കുട്ടികൾ അന്തർലീനമായി പ്രചോദിതരാണ് .
  ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സ്വാഭാവികമായ ആഗ്രഹവും കുട്ടികളിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രചോദനത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണമാണ്. ഈ പ്രേരണ ജീവിതത്തിൽ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ ക്കുള്ള ആഗ്രഹം പോലെ സ്വാഭാവികമാണ്. ഈ അന്തർലീനമായ പ്രചോദനം അവളുടെ വികാരങ്ങളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
 2. കുട്ടികൾ ഈ നിമിഷത്തിൽ മറ്റൊന്നുമറിയുന്നില്ല .
  കളിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ, കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളെയും സമയത്തെയും സ്ഥലത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അവബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. പുതിയ കാര്യങ്ങളും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളും അന്വേഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതേസമയം, കുട്ടികൾ യാഥാർത്ഥ്യവും ഫാന്റസിയും തിരിച്ചറിയുകയും വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 3. കളികൾ സ്വാഭാവികമാണ് എഴുതിവച്ച് അഭിനയിക്കുന്നതല്ല.
  പലപ്പോഴും കുട്ടികള് തങ്ങളുടെ കളിയെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാറില്ല. കളികൾക്ക് ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും കളി തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആരെങ്കിലുമൊരാൾ നിയമം തെറ്റിച്ച്ചേക്കാം . ഈ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ കുട്ടികൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിനുള്ള ശേഷിയും ചിന്തയിലും തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിലും അയവ് വരുത്തുന്നതിനുള്ള കഴിവും
  നൽകുന്നു.
 4. കളികൾ ആസ്വാദ്യകരമാണ്.
  വിനോദത്തിന്റെ ഒരു ഘടകം അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് കളി കളെ ആസ്വാദ്യകരമാക്കുന്നത് . കളികൾ എപ്പോഴും വൈകാരിക പ്രതികരണങ്ങലുണ്ടാക്കുന്നു. ഈ വൈകാരിക ബന്ധം കുറവാണെങ്കിൽ, അത് വെറും ഒരു നാടകമായി തുടരും.

കളിയെ കുറിച്ച് ഓരോ മാതാപിതാക്കളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 8 കാര്യങ്ങൾ
1) കുട്ടികൾ അവരുടെ കളിയിലൂടെ പഠിക്കുന്നു.
അവ വെവ്വേറെ പ്രവർത്തനങ്ങളല്ല. അവ പരസ്പരം ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടിക്കുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അറിവിന്റെ സ്രോതസ്സ് സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള ഇത്തരം കളികൾ ആണ്. കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ കളിയുടെ മൂല്യം മാതാപിതാക്കൾ അവഗണിക്കരുത്.
കളികളിലൂടെ ഇനിപ്പറയുന്ന വൈദഗ്ധ്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:
ബുദ്ധിവൈദഗ്ധ്യങ്ങൾ – ഒരു സാങ്കൽപിക പലചരക്ക് കടയായി കളിക്കുമ്പോൾ ഗണിതവും പ്രശ്ന പരിഹാരവും പഠിക്കുന്നു
ശാരീരിക കഴിവുകൾ – മൈതാനത്ത് ഓടന്നത്
പുതിയ പദസഞ്ചയം – കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കേണ്ട വാക്കുകൾ പഠിക്കുന്നു
സാമൂഹിക വൈദഗ്ധ്യങ്ങൾ – ഒരു കാർ കുഴുകുന്നതായിഭാവിച്ച് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്നു
സാക്ഷരതാ വൈദഗ്ധ്യങ്ങൾ – ഒരു സാങ്കല്പിക ഹോട്ടൽ കളിക്കുമ്പോൾ മെനു സൃഷ്ടിക്കൽ
2) കളി ആരോഗ്യകരമാണ്.
കരുത്തും ആരോഗ്യവും നല് കുന്നു. ഇന്ന് പല കുട്ടികളും നേരിടുന്ന പൊണ്ണത്തടിയെ ചെറുക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.
3) കളി മാനസിക പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കുന്നു.
കുട്ടികളുടെ വൈകാരിക ആരോഗ്യം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് കളി കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നു. സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും മാനസിക സമ്മര്ദ്ദത്തിനും ഒരു പരിഹാരമാർഗമാണ്
4)കളികൾ വെറും കുട്ടിക്കളിയല്ല.

കളി അത്ര ലളിതമല്ല. കാരണം, പല ഗവേഷകരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ വശങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് കളികളിലൂടെ പഠിക്കുന്നത്, കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെ, ടെലിവിഷൻ കാണുന്ന സമയത്തിലുള്ള കുറവ്, സ്കൂൾ ദിവസത്തിൽ ഇടവേളയുടെ ആവശ്യകത എന്നിവ പോലുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
5) കളിക്കുവാൻ സമയം ഉണ്ടാക്കുക.
കുട്ടികളെ പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന പിന്തുണനൽകുന്നവരാണ് മാതാപിതാക്കൾ. ബുദ്ധി, ഭാഷ, ശാരീരികം, സാമൂഹികം, വൈകാരിക വികാസം എന്നിവ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നതിനായി കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടത്ര സമയം ലഭിക്കണം.
6) കളിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക.
അവ വെവ്വേറെ പ്രവർത്തനങ്ങളല്ല. അവ പരസ്പരം ചേരുന്നു. ഒരു കുട്ടിക്കുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അറിവ് തീർച്ചയായും സുഹൃത്തുക്കളുമായി കളിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
7) പുറത്ത് കളിക്കുക.
കുട്ടികളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനത്തിൽ ബാഹ്യഅനുഭവങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രധാനപങ്കുവഹിക്കുന്നു, പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കളികൾ കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ ഒരുക്കമായിരിക്കണം.
8) നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കളിവാസനകളെ വിശ്വസിക്കുക.
കളി സ്വാഭാവികമാണ്. അതിനാൽ, കുട്ടികൾക്ക് കളിക്ക് സമയം നൽകണം, അവസരം നൽകുമ്പോൾ വിവിധ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ എങ്ങനെ പ്രാപ്തരാകുന്നു വെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ നിരീക്ഷിക്കണം.

കളികൾ സുഗമമാക്കുന്നതിന് 10 വഴികൾ

നമുക്ക് കേൾക്കാം

1) ടിവി, മൊബൈൽ , എന്നിവ ഓഫാക്കുക.
സാങ്കേതികവിദ്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു മികച്ച സഹായമാണെങ്കിലും സ്ക്രീൻ സമയം ചുരുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു .

2) ഓരോ ദിവസവും സ്വതന്ത്രമായി കളിക്കുവാനായി കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തുക.
കുട്ടികള് ക്ക് തനിയെ കളിക്കാന് സൗകര്യം ഒരുക്കുക എന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം, ഇത് കുട്ടികളെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുവാനും സഹായിക്കും.

3) എന്ത് എങ്ങിനെ കളിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുവാൻ അവസരം നൽകുക
മാതാപിതാക്കൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും കളി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവണത മറികടക്കണം. കാരണം, കളികൾ കുട്ടികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും സംവിധാനത്തിലും ആയിരിക്കുമ്പോൾ, അവർക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുവാനും അറിവ് നേടുവാനും സാധിക്കുന്നു.

4) അവരുമായി കളിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ താത്പര്യം പിന്തുടരുക.
ഇവിടെ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടിയുടെ നിലവാരത്തിൽ ഇറങ്ങി അവരോടൊപ്പം കളിക്കാൻ സാധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഉചിതമായ നിയന്ത്രണം, സ്വയം നിയന്ത്രണം, ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവയും കുട്ടികളുടെ അവബോധവും വർദ്ധിക്കുന്നു

.
5) കുട്ടിയുടെ പ്രവൃത്തികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, അനുകരിക്കുകയോ , വിശദീകരിക്കുകയോ, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയോ ചെയ്യുക. കുട്ടികളുടെ കളിക്കിടയിൽ സംസാരിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക.പദസഞ്ചയം കൂടുവാണിത് സഹായിക്കും. മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ അഭിരുചികൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ളവയിലേക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കുകയും ചെയ്യാം.

6) കുട്ടികൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക.
കുട്ടികൾക്ക് പെയിന്റ്, രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കളിമണ്ണ് തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ജിജ്ഞാസയും, താത്പര്യവും ഉയർത്താവുന്നതാണ്.

7) സാധാരണ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ അവരുടെകളികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

8) കളിയധിഷ്ഠിത പഠനം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വീടിനു പുറത്ത് പോകുക.
കുട്ടികൾ കാരണവും അതിന്റെ ഫലവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തെന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും അവർക്ക് പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കാനും ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു

9) മറ്റു കുട്ടികളുമായി കളിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കുക.
സഹകരണം, കൂടിയാലോചന, കൂടുതൽ സഹാനുഭൂതി വികസിപ്പിക്കൽ, പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കൽ, ദയ എന്നിവ പഠിക്കാൻ ഇത് അവരെ സഹായിക്കുന്നു.

10) അസാധാരണമായി ചിന്തിക്കാൻ ഭയപ്പെടരുത്.
അസാധാരണമായ ആശയങ്ങൾ; മഴക്കുഴികൾ എങ്ങിനെയുണ്ടാക്കാം, പെയിന്റിങിനായി പ്രകൃതിദത്ത ഇനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ കളികളെ കൂടുതൽ രസകരമാക്കാൻ കഴിയും.

Toy Buying Guide
Birth to Six Months Toy Suggestions
Floor gyms
Safety mirrors
Teething toys
Large, interlocking rings or keys
Cloth toys
Soft dolls
Stuffed animals
Musical and chime toys
Rattles
Six Months to One Year
Toy Suggestions
Balls (1 3/4 inches and larger)
Push-pull toys
Busy boxes
Nesting and stacking toys
Simple shape sorters
Pop-up toys
Soft blocks
Bath toys
Teething toys
Large, interlocking rings or keys
Soft dolls
Stuffed animals (with short pile fabric)
Simple musical instruments
Rattles
Squeeze/squeak toys
Cloth and cardboard picture books

One Year to Two Years Toy Suggestions
Balls (1 3/4 inches and larger)
Push-pull toys
Ride-on toys (feet-propelled)
Wagons
Backyard gym equipment (infant swing, small slide, small climbing apparatus)
Nesting and stacking toys
Simple shape sorters
Pop-up toys
Blocks
Bath toys
Sandbox/sand toys
Wading pool/water toys
Puzzles with knobs (whole-object pieces)
Stuffed animals (with short pile fabric)
Dolls and baby gear
Play vehicles

Kitchen equipment and gadgets
Play household items (telephone, lawn mower, workbench, shopping cart)
Playhouse
Child-sized table and chairs
Non-toxic art supplies (large crayons and coloring books, clay, finger-paints)
Musical instruments
Cardboard picture books, pop-up books
Two to Three Years
Toy Suggestions
Balls (1 3/4 inches and larger)
Backyard gym equipment (swing, small slide, small climbing apparatus)
Building blocks and building systems
Blocks with letters and numbers
Wading pool/water toys
Puzzles with knobs (whole-object pieces that fit into simple scenes)

Dolls that can be bathed, fed and diapered
Dress-up clothes and accessories
Hand- and finger-puppets
Kitchen equipment and gadgets
Play household items (telephone, lawn mower, workbench, shopping cart)
Non-toxic art supplies (crayons and coloring books, clay, finger-paints, sidewalk chalk)
Child-sized table and chairs
Play scenes (e.g., farm, airport) with figures and accessories
Sandbox/sand toys
Tricycle and helmet
Play vehicles
Wagon
Shape sorters
Playhouse
Storybooks
Stuffed animals

Three to Six Years Old Toy Suggestions
Tricycle and helmet
Bicycle and helmet
Backyard gym equipment
Construction toys
Lacing and threading sets
Puzzles (10-20 pieces)
Stuffed animals
Dolls and doll clothes
Dress-up clothes and accessories
Props for make-believe play
Play vehicles
Hand- and finger-puppets
Play scenes with figures and accessories
Tape player and tapes
Non-toxic art supplies (safety scissors, construction paper, crayons)
Simple board games; word and matching games

Storybooks
Six to Nine Years Old Toy Suggestions
Complex gym equipment
Bicycle and helmet
Ice or roller skates/roller blades and protective gear
Sporting equipment (baseball glove, hockey stick, tennis racket) and protective gear
Simple swimming equipment
Stilts
Pogo sticks
Jump ropes
Construction toys
Jigsaw puzzles, including three-dimensional puzzles
Fashion/career dolls
Puppets, marionettes and theaters
Doll houses and furnishings
Action figures
Paper dolls
Science sets

Model kits
Craft kits
Magic sets
Art supplies
Tabletop sports
Video games
Electronic games
Board games
Tape player and tapes
Books (children’s classics, fairytales)

Nine to 12 Years Old Toy Suggestions
Sports equipment and protective gear
Bicycle and helmet
Ice or roller skates/in-line skates and protective gear
Advanced construction sets
Jigsaw puzzles, including three-dimensional puzzles
Puppets, marionettes and theaters
Remote control vehicles
Model kits
Science kits
Magic sets
Craft and handiwork kits
Art supplies
Playing cards
Board games
Chess, checkers, dominoes and other strategy games
Tabletop sports

Video games
Electronic games
Electric trains
Musical instruments
Books (biography, mystery, adventure, science fiction)

13 Years and Older Toy Suggestions
Sports equipment and protective gear
Bicycle and helmet
Art supplies
Playing cards
Board games
Chess, checkers, dominoes and other strategy games
Tabletop sports
Video games
Electronic games
Electric trains
Music and Musical instruments
Movies, DVDs
Books (biography, mystery, adventure, science fiction)
Education